گاهی اوقات نیاز است در برنامه های کاربردی در بین متون جست و جو انجام دهیم و نتیجه را در خروجی API نشان دهیم. در این ویدیو یک پرس و جو در دیتابیس برای متن ارسالی انجام می‌دهیم و سپس نتیجه را در خروجی API نمایش می‌دهیم. ...

پس از بررسی سه API مختلف با استفاده از متد HTTP GET اکنون نوبت آن است که به سراغ متد HTTP POST برویم و مجموعه ای داده ها را از ورودی دریافت کرده و در دیتابیس ذخیره کنیم. پس از ذخیره سازی موفق کد HTTP 200 را به درخواست کننده، ارسال خواهیم کرد. ...

در این ویدیو یک API مربوط به Update عکس کاور مقالات توسعه خواهیم داد. کاربر با فرستادن id مقاله و یک عکس می‌تواند کاور مربوط به مقاله را آپدیت کند. ...

در این ویدیو شروع به انجام کارهای مقدماتی برای دیپلوی اپلیکیشن کرده و ابتدا پروژه جنگو را به صورت Dockerize راه اندازی خواهیم کرد تا در ادامه به سراغ رکن بعدی یعنی NginX برویم. ...

در این ویدیو از NginX به یک عنوان یک وب سرور استفاده کرده و با استفاده از داکر یک Nginx بالا آورده و کانفیگ های مربوط به پروژه بلاگ پای را روی آن انجام داده و سپس اپلیکیشن آماده دیپلوی خواهد بود. ...

در این ویدیو یک سرور ابری از ابرآروان اجاره کرده و پس از انجام کانفیگ های مربوطه، پروژه را بر روی سرور ابری دیپلوی خواهیم کرد. ...