قبل از شروع به ساخت هر نوع ویژگی جدید در پروژه، باید ابتدا طراحی دیتابیس و تحلیل Model ها انجام شود. با این کار از انطباق ویژگی های جدید با دیتابیس مطمئن شده و سپس شروع به برنامه نویسی پروژه می‌کنیم. در این ویدیو به سراغ تحلیل دیتابیس پروژه بلاگ پای خواهیم رفت و با استفاده از Model ها، موجودیت ...