اکنون که کارمان با Model های جنگو به اتمام رسید (اما در آینده ادامه خواهد داشت) به سراغ بارگذاری قالب وب سایت توسط Django Templates خواهیم رفت و قالب وب سایت را بر روی صفحه اصلی پروژه جنگو قرار می‌دهیم. در قسمت بعد به سراغ پویا سازی Template در جنگو خواهیم رفت. ...