تست سلامت کانتینرهای داکر – Docker HealthCheck

تست سلامت کانتینرهای داکر - Docker HealthCheck


یکی از نکات اساسی کانتینرهای داکر این هست که بفهمم چه زمانی یک کانتینر به درستی داره کار میکند.

در این ویدئو تنظیمات HealthCheck کانتینر داکر را به دو روش انجام خواهیم داد.

در روش اول در Dockerfile تنظیمات مربوطه را پیاده سازی خواهیم کرد و در روش دوم در docker-compose.yml و کانتینر را به همراه تست سلامت یا HealthCheck دیپلوی خواهیم کرد.

اما آیا این بهترین کاری هست که در یک محیط تجاری و کانتینر پلتفرم میتوانیم انجام بدیم؟

ویدئو تست سلامت کانتینرهای داکر یا Docker HealthCheck را در یوتوب تماشا کنید:

محمد بابازاده
متخصص DevOps و توسعه دهنده Python