ده اشتباه مهلک توسعه دهندگان جنگو – Top 10 mistakes django developers make

Top 10 mistakes Django developers make
Top 10 mistakes Django developers make

ویدئو ده اشتباه مهلک توسعه دهندگان جنگو را همین حالا در یوتوب تماشا کنید.

قسمت اول:

قسمت دوم: