۶ – شخصی سازی پنل ادمین و فایل Requirements.txt

بلاگ پای ۶

پس از طراحی پایگاه داده و تحلیل Model ها، اکنون وقت آن است که به سراغ شخصی سازی پنل ادمین جنگو برای مشاهده راحت داده ها و آماده سازی فایل Requirements.txt است.

در قسمت قبل (قسمت ۵ – طراحی دیتابیس و تحلیل Model ها) به سراغ تحلیل پایگاه داده و Model های پروژه بلاگ پای رفتیم. در این قسمت با اندکی کد جنگو، مشاهده داده ها در پنل ادمین را راحت تر خواهیم کرد و همچنین فایل Requirements.txt را ایجاد خواهیم کرد تا نیازمندی های پروژه مشخص باشد.

در قسمت بعدی دوره آموزشی توسعه سریع وب با Django2، به سراغ آماده سازی Template در جنگو خواهیم رفت.

محمد بابازاده
متخصص DevOps و توسعه دهنده Python