۸ – پویا سازی مقالات اصلی وب سایت جنگو

بلاگ پای ۸

پس از بارگذاری Template در پروژه جنگو، نوبت آن است که به سراغ پویاسازی قسمت های مختلف پروژه بریم. در این قسمت،‌ بخش مقالات اصلی در وب سایت را پویا سازی خواهیم کرد و داده های مقالات از سمت Backend در سمت Frontend نمایش داده خواهند شد.

در قسمت بعد به سراغ پویا سازی بخش مقالات ویژه خواهیم رفت.

محمد بابازاده
متخصص DevOps و توسعه دهنده Python