۹ – پویا سازی مقالات ویژه وب‌سایت جنگو

بلاگ پای ۹

پس از پویا سازی بخش مقالات اصلی، اکنون به سراغ پویا سازی بخش مقالات ویژه وب‌سایت خواهیم رفت و با کمی تغییر در Model های جنگو، قابلیت مقالات ویژه را به Model های پروژه اضافه کرده و در قالب وب‌سایت نمایش خواهیم داد.

در قسمت بعد با فریمورک قدرتمند Django Rest Framework آشنا خواهیم شد.

محمد بابازاده
متخصص DevOps و توسعه دهنده Python