۱۱ – آشنایی با Serializer و توسعه API مشاهده تک مقاله

۱۱ – آشنایی با Serializer و توسعه API مشاهده تک مقاله

محمد بابازاده

آشنایی با Serializer ها مبحث مهمی در DjangoRestFramework است. به این دلیل که تمامی داده هایی که از طریق دیتابیس در اپلیکیشن جنگو دریافت می‌شوند و در خروجی API قرار هست ارسال شوند، باید سریالایز شوند. سریالایز کردن اشیا باعث می‌شود تا به فرمت قابل تبادل بر روی بستر اینترنت در آیند. در این ویدیو با مفهوم Serializer در Django آشنا خواهیم شد و سپس API مربوط به مشاهده تک مقاله را توسعه خواهیم داد.

مقالات مرتبط

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است