۱۱ – آشنایی با Serializer و توسعه API مشاهده تک مقاله

بلاگ پای ۱۱

آشنایی با Serializer ها مبحث مهمی در DjangoRestFramework است. به این دلیل که تمامی داده هایی که از طریق دیتابیس در اپلیکیشن جنگو دریافت می‌شوند و در خروجی API قرار هست ارسال شوند، باید سریالایز شوند. سریالایز کردن اشیا باعث می‌شود تا به فرمت قابل تبادل بر روی بستر اینترنت در آیند. در این ویدیو با مفهوم Serializer در Django آشنا خواهیم شد و سپس API مربوط به مشاهده تک مقاله را توسعه خواهیم داد.

محمد بابازاده
متخصص DevOps و توسعه دهنده Python